امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شستشو سیستم های فیلتراسیون ممبرانی به دو روش اسیدی و قلیایی:

 

پاک کننده های  ممبرانی از نوع قلیایی:

پاک کننده های قلیایی مطمئن و کارآمد جهت شستشو و از بین بردن مواد کلوئیدی و آلی و نیز حذف رسوبات ناشی از میکروارگانیزم ها از ممبران های سرامیکی ، پلی اتیلنی،پلی پروپیلنی ، پلی سولفونی و دستگاه اسمز معکوس (RO) می باشد . این ماده در حذف هیدروکسید ها و اکسیدهای آهن زمانی که با پاک کننده اسیدی استفاده می شود ، بسیار موثر خواهد بود .

پاک کننده های  ممبرانی از نوع اسیدی :

پاکننده های ممبرانی از نوع اسیدیجهت مصارف تخصصی و صنعتیبه منظور حذف رسوبات غیر آلی مانند هیدروکسید ها ، کربنات کلسیم و آهن کابرد دارد.

vبدیهی است که انتخاب مواد شیمیایی مناسب و نیز روش صحیح شستشو در افزایش عمر و کارایی ممبران‌ها و نیز کاهش هزینه‌های بهره‌برداری نقش بسیار مؤثری دارد.

  

                       Asiral  Membrane Cleaners Catalogue   download

 

 product confimation Page 1
  

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فناوری فیلتراسیون غشایی (Membrane Filtration) شامل تمام رویکردهای مهندسی برای انتقال ماده بین دو بخش مجزا با کمک یک غشای نفوذپذیر است. فرآیندهای جداسازی غشایی بدون گرم کردن سیال انجام می­شود و لذا نسبت به فرآیندهای جداسازی حرارتی رایج از جمله تقطیر، تصعید و تبلور انرژی کمتری مصرف می کند. علاوه بر این، فرآیند جداسازی کاملا فیزیکی است و هر دو بخش جدا شده (Permeate و Retentate) می تواند به عنوان محصول مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، فیلتراسیون غشایی به طور گسترده ای در صنایع مختلف نظیر، غذایی (لبنیات و آب میوه و ...)، داروسازی، پساب های شیمیایی و آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیندهای غشایی با توجه به آرایش ممبران و سیال به دو گروه کلی تقسیم می شوند: فیلتراسیون جریان-متقاطع یا جریان مماسی (Cross-Flow) و فیلتراسیون جریان عمودی (Dead End). در فیلتراسیون جریان متقاطع، جریان سیال بر سطح ممبران مماس است، بخش فیلتر شونده یا permeate به طور عمود (یا متقاطع) بر جریان سیال ورودی از ممبران خارج می شود و retentate نیز همراه با جریان سیال ورودی از ممبران خارج می شود. در فیلتراسیون جریان عمودی، جریان سیال عمود بر سطح ممبران است. به طور کلی، فیلتراسیون عمودی برای مطالعات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت و راه اندازی فیلتراسیون عمودی نسبت به فیلتراسیون جریان متقاطع ارزان تر است اما مشکل اصلی آن پلاریزاسیون غلظتی (Concentration Polarization) و رسوب گذاری (Fouling) شدید در ممبران است. در مقابل، فیلتراسیون جریان متقاطع به دلیل اثرات برشی جریان مماسی سیال نسبت به رسوب گذاری و پلاریزاسیون غلظتی حساسیت کمتری دارد.

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند