امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فیلتراسیون ممبرانی اغلب می تواند یک کار چالش برانگیز و غیرقابل پیش بینی باشد در همین راستا سیستم های پایلوت که به صورت کوچک و متحرک طراحی شده اند که بطور دقیق متناسب با نیاز شما ساخته می شود. علاوه بر این ، یک سیستم می تواند به طور مستقیم به تأسیسات شما اعزام شود که مهندسان ما می توانند عملکرد سیستم را برای مدت زمان پایلوت تنظیم و نظارت نمایند.

شرکت ساوا فیدار پاد سیستم پایلوت در زمینه های مختلف کاربردی و همچنین در صنایع تولیدی و مراکز تحقیقاتی را در مدل های زیر ازآلمان تامین می نماید :

 

UF/MF Lab Plant-

RO/NF Lab Plant-

UF/MF Pilot Plant-

RO/MF Pilot Plant-

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

BIOTECH APPLICATIONS

-Cell separation

Protein filtration-

-Clarification of fermentation broth for the production

  of antibiotics, enzymes, vitamins, aminoacids

-MBR (effluent treatment)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

CHEMICALS APPLICATIONS

 

-Pigment, hydroxide and catalyst recovery

-Latex concentration

-Solvent recovery

-Oil/water separation

-Treatment of produced water

-Hydrochloric acid clarification

-Filtration of dyes

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

WASTEWATER APPLICATIONS

-Treatment of produced water

-Oil/water separation on oil/gas platforms

-MBR (membrane bioreactor)

-Washing water recycling in laundries

-CIP – alkaline solutions recovery

-Clarification / concentration of dye(textile)

-Bilge water treatment

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

FOOD & BEVERAGE APPLICATIONS

-Clarification of sugar syrup, fruit juice

-Defatting of whey

-Clarification of fermentation broths in the production of

  aminoacids, enzymes, etc.

-Clarification in sugar cane refining

-Concentration of fresh cheese

-Whey protein fractionation

-Clarification of gelatine

Endotoxin removal-

 

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند