فیلم آموزشی

فیلم فرایند Cross Flow

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فناوری فیلتراسیون غشایی (Membrane Filtration) شامل تمام رویکردهای مهندسی برای انتقال ماده بین دو بخش مجزا با کمک یک غشای نفوذپذیر است. فرآیندهای جداسازی غشایی بدون گرم کردن سیال انجام می­شود و لذا نسبت به فرآیندهای جداسازی حرارتی رایج از جمله تقطیر، تصعید و تبلور انرژی کمتری مصرف می کند. علاوه بر این، فرآیند جداسازی کاملا فیزیکی است و هر دو بخش جدا شده (Permeate و Retentate) می تواند به عنوان محصول مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، فیلتراسیون غشایی به طور گسترده ای در صنایع مختلف نظیر، غذایی (لبنیات و آب میوه و ...)، داروسازی، پساب های شیمیایی و آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیندهای غشایی با توجه به آرایش ممبران و سیال به دو گروه کلی تقسیم می شوند: فیلتراسیون جریان-متقاطع یا جریان مماسی (Cross-Flow) و فیلتراسیون جریان عمودی (Dead End). در فیلتراسیون جریان متقاطع، جریان سیال بر سطح ممبران مماس است، بخش فیلتر شونده یا permeate به طور عمود (یا متقاطع) بر جریان سیال ورودی از ممبران خارج می شود و retentate نیز همراه با جریان سیال ورودی از ممبران خارج می شود. در فیلتراسیون جریان عمودی، جریان سیال عمود بر سطح ممبران است. به طور کلی، فیلتراسیون عمودی برای مطالعات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت و راه اندازی فیلتراسیون عمودی نسبت به فیلتراسیون جریان متقاطع ارزان تر است اما مشکل اصلی آن پلاریزاسیون غلظتی (Concentration Polarization) و رسوب گذاری (Fouling) شدید در ممبران است. در مقابل، فیلتراسیون جریان متقاطع به دلیل اثرات برشی جریان مماسی سیال نسبت به رسوب گذاری و پلاریزاسیون غلظتی حساسیت کمتری دارد.

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند